Diz Önü Ağrısı - Patellofemoral Ağrı

Diz Önü Ağrısı – Patellofemoral Ağrı Nedir?

Diz önü ağrısı – patellofemoral ağrı sendromu, diz önünde ve patella veya dizkapağı çevresinde ağrıyı tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir.
Bazen “koşucu diz” veya “süveter diz” denir çünkü spora katılan insanlarda – özellikle kadınlarda ve genç yetişkinlerde – yaygındır, ancak patellofemoral ağrı sendromu spor yapmayanlarda da ortaya çıkabilir. Neden olduğu acı ve sertlik, merdiven çıkmayı, diz çökmeyi ve diğer günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir.

Birçok şey patellofemoral ağrı sendromunun gelişimine katkıda bulunabilir. Dizkapağı hizalanması ve yoğın spor yapmaya bağlı  aşırı kullanım ile ilgili sorunlar genellikle önemli faktörlerdir.

Semptomlar genellikle aktivite seviyelerindeki değişiklikler veya terapötik bir egzersiz programı gibi konservatif tedavi ile hafifletilir.

Diz Anatomisi

Diz eklemi tendonlar ve bağlarla bağlanan üç kemikten oluşur: femur (uyluk kemiği), tibia (shinbone) ve patella (dizkapağı).

Bağlar ve tendonlar uyluk kemiğini alt bacağın kemiklerine bağlar. Dizdeki dört ana bağ kemiklere bağlanır ve kemikleri bir arada tutmak için güçlü halatlar gibi davranır.

Kaslar kemiklere tendonlarla bağlanır. Kuadriseps tendonu, uyluğun önündeki kasları patellaya bağlar. Kuadriseps tendonunun (patellar retinakula adı verilen) segmentleri tibiaya yapışır ve patellanın stabilize edilmesine yardımcı olur. Patellanızdan tibia’ya  patellar tendon uzanır..

Diz eklemindeki çeşitli yapılar hareketi kolaylaştırır. Örneğin patella, femurun üstünde troklea adı verilen bir oluğa yaslanır. Dizinizi büktüğünüzde veya düzelttiğinizde, patella bu troklear oluğun içinde ileri geri hareket eder.

Eklem kıkırdağı adı verilen kaygan bir madde, femur, troklear oluk ve patellanın altını kapsar. Eklem kıkırdağı, bacağınızı hareket ettirirken kemiklerinizin birbirlerine karşı düzgün bir şekilde kaymasına yardımcı olur.

Harekete de yardımcı olan sinovyumdur – eklemin yüzeyini kaplayan ince bir doku astarı. Sinovyum, kıkırdağı yağlayan az miktarda sıvı üretir. Ek olarak, diz kapağının hemen altında diz kapağını yastıklı ve amortisör görevi gören küçük bir yağ pedi vardır.

Tanımlama :
Patellofemoral ağrı sendromu, yumuşak dokularda ve dizkapağı çevresindeki kemikte ağrı şeklinde ortaya çıkar. Yumuşak dokular tendonları, patellanın altındaki yağ yastığını ve diz eklemini hizalayan sinovyal dokuyu içerir.

Bazı patellofemoral ağrı vakalarında, kondromalazi patella adı verilen bir durum vardır. Kondromalazi patella, diz kapağının altındaki eklem kıkırdağının yumuşaması ve parçalanmasıdır. Eklem kıkırdağında sinir yoktur – bu nedenle kıkırdağın kendisinde hasar doğrudan ağrıya neden olamaz. Bununla birlikte, sinovyumun iltihaplanmasına ve altta yatan kemikte ağrıya neden olabilir.

Diz Önü Ağrısı – Patellofemoral Ağrı Sebepleri Nelerdir? 

Aşırı kullanım
Çoğu durumda, patellofemoral ağrı sendromuna, diz üzerinde tekrarlanan stres, örneğin koşu, çömelme ve merdiven çıkma gibi sert fiziksel aktiviteler neden olur. Ayrıca fiziksel aktivitede ani bir değişiklik yapmanız örneğin, her hafta yaptığınız egzersiz gün sayısını ve sıklığını artırmak . Ayrıca, daha uzun mesafeler koşmak gibi aktivite süresi veya yoğunluğunda da ki artışlar patellafemoral ağrıya sebep olabilir.

Patellar Malalignment (Patellar uyumsuzluğu)
Patellar uyumsuzluğu, patellanın çeşitli yumuşak doku ve osteokondral anormalliklerle ilişkili ve çoğunlukla eğik ve lateral yer değiştirmiş patella ile karakterize edilen herhangi bir eksene translasyonel veya rotasyonel sapmasıdır.

Diz kapağının kötü izlenmesine katkıda bulunan faktörler şunlardır: 

Bacakların kalça ve ayak bilekleri arasında hizalanması ile ilgili sorunlar. Hizalama problemleri, bacağın dışına veya içine çok fazla kayan bir diz kapağı veya patella alta adı verilen bir durum troklear olukta çok yüksek olan bir diz kapağına neden olabilir.

Kas uyuşmazlıkları veya zayıflıkları, özellikle uyluğun önündeki kuadriseps kaslarında. Diz büküldüğünde ve düzeldiğinde, kuadriseps kasları ve kuadriseps tendonu diz kapağını troklear oluk içinde tutmaya yardımcı olur. Zayıf veya dengesiz kuadriseps, oluk içindeki diz kapağının kötü izlenmesine neden olabilir.

Belirtiler :

Patellofemoral ağrı sendromunun en yaygın semptomu, diz önündeki donuk, artan bir ağrıdır. Genellikle yavaş yavaş başlayan ve sıklıkla aktivite ile ilişkili olan bu ağrı dizlerin birinde veya her ikisinde de olabilir.

Diğer yaygın semptomlar şunları içerir:

 • Merdiven çıkma, koşma, atlama veya çömelme gibi dizleri tekrar tekrar büken aktiviteler sonrası ortaya çıkan ağrılar.
 • Uzun bir süre oturduktan sonra, dizleriniz bükülmüşken ortaya çıkan ağrılar.
 • Merdiven çıkarken veya uzun süre oturduktan sonra ayakta dururken dizinizde ortaya çıkan çatırtı sesleri.

  Diz Önü Ağrısı – Patellofemoral Ağrı Tedavisi Nelerdir?

  Ameliyatsız Tedavi

  Aktivite değişikliklerine, RICE yöntemine ve antienflamatuar ilaçlara ek olarak, doktorunuz aşağıdakileri önerebilir:

  Fizik tedavi egzersizleri. Özel egzersizler hareket açıklığını, gücü ve dayanıklılığı artırmanıza yardımcı olacaktır. Kuadrisepslerinizi güçlendirmeye ve germeye odaklanmak özellikle önemlidir, çünkü bu kaslar diz kapağınızın ana stabilizatörleridir. Karın ve beldeki kasları güçlendirmek için  egzersizler de önerilebilir.

  Cerrahi tedavi

  Patellofemoral ağrı için cerrahi tedavi nadiren gereklidir ve sadece cerrahi olmayan tedaviye cevap vermeyen ciddi vakalar için yapılır.
  Cerrahi tedaviler şunları içerebilir:

  Artroskopi. Artroskopi sırasında, cerrahınız ekleminize artroskop adı verilen küçük bir kamera yerleştirir. Kamera resimleri televizyon ekranında görüntüler ve cerrahınız bu görüntüleri minyatür cerrahi aletlere rehberlik etmek için kullanır.

  Debridman. Bazı durumlarda, hasarlı eklem kıkırdağının patella yüzeyinden çıkarılması ağrıyı hafifletebilir.

  Yanal tahliye. Lateral retinakulum tendonu patellayı troklear oluktan çıkaracak kadar sıkı ise, lateral bir bırakma prosedürü dokuyu gevşetebilir ve patellar uyumunu düzeltebilir.

  Tibial Tüberkül Transferi. Bazı durumlarda, patellar tendonu tibial tüberkülün bir kısmı (tibia üzerindeki kemik çıkıntısı) ile birlikte hareket ettirerek diz kapağının yeniden hizalanması gerekebilir.

  Bu prosedür için geleneksel bir açık cerrahi kesi gereklidir. Doktor tibial tüberkülü kısmen veya tamamen ayırır, böylece kemik ve tendon dizin iç tarafına doğru hareket ettirilebilir. Daha sonra kemik parçası vidalarla tibiaya yeniden bağlanır. Çoğu durumda, bu aktarım troklear oluktaki diz kapağının daha iyi izlenmesine izin verir.