Kök Hücre Tedavisi

Kök hücre tedavisi, kemik ve kıkırdak kayıplarıda, tendon ve bağ dokularının iyileştirilmesi gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

Kök hücre nedir?

Vücudun ana hücreleri olarak kök hücreler.
Kök hücreler vücudun hammaddesidir – özel işlevlere sahip diğer tüm hücrelerin üretildiği hücrelerdir. Vücuttaki veya laboratuardaki doğru koşullar altında, kök hücreler, bölünmüş hücreler olarak adlandırılan daha fazla hücre oluşturmak için bölünürler.

Bu yeni hücreler ya yeni kök hücreler (kendi kendini yenileme) ya da kan hücreleri, beyin hücreleri, kalp kası hücreleri veya kemik hücreleri gibi daha spesifik bir işlevi olan özel hücreler (farklılaşma) haline gelir. Vücuttaki başka hiçbir hücre yeni hücre tipleri üretme yeteneğine sahip değildir.

Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücre ortopedi alanında hasar gören eklem kıkırdak ve dokuların yenilenmesinde kullanılır.

Kemik iliğinden alınan kök hücreler enjesiyon yoluyla veya artroskopik olarak uygulanan cerrahi yöntemle hasarlı bölgeye uygulanır.

Kök hücre tedavisi nerelerde kullanılır?

* Eklem kıkırdağının onarımında
* Menisküs yırtıklarında
* Tendon rekonstrüksiyonunda, kıkırdak,Kemik defektlerinin doldurulmasında
* Kas yaralanmalarında